Prelegenci X Kongresu PIU

Prezes Prudential w Polsce

Jarosław Bartkiewicz to doświadczony menedżer i postać doskonale znana rynkowi
ubezpieczeń. Jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył również czteroletnie studium ekonomiczne Uniwersytetu Columbia,
prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW, jest także certyfikowanym
aktuariuszem. Odbył wiele szkoleń z finansów, bankowości i ubezpieczeń. Swoją
karierę zawodową związał od początku z branżą finansową, rozpoczynając pracę w 
towarzystwie funduszy inwestycyjnych Pioneer, skąd trafił do TUnŻ PBK. Kolejne
szczeble kariery Jarosława Bartkiewicza to TUnŻ Zurich oraz ING Nationale-
Nederlanden, w której spędził 9 lat, realizując wiele strategicznych projektów,
również poza Polską. W hiszpańskiej spółce grupy ING kierował sprzedażą i
marketingiem. Następnie przeszedł do grupy AXA, w której przez kilka lat był
prezesem Axa Życie. Od wiosny 2016r. kieruje Prudential w Polsce, firmy obecnie
oferującej ubezpieczenia pod szyldem marki Pru. Prywatnie miłośnik muzyki
rockowej, narciarstwa i koszykówki oraz kultury iberyjskiej.
Od 2011 r. przewodniczący Komisji Ubezpieczeń na Życie w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
Założyciel i właściciel Strategy&Future

Autor książek „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”, „Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju”, „Przeszłość jest prologiem”,
„Koniec końca historii”, „Wojna w kosmosie. Przewrót w geopolityce”, najnowszej „Najlepsze
miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem” oraz współautor książki
„Nadchodzi III wojna światowa” (Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz).
Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego; Senior Fellow w The
Potomac Foundation w Waszyngtonie, współzałożyciel „Play of Battle”; współpracownik
Nowej Konfederacji oraz New Generation Warfare Centre w Waszyngtonie; członek zespołu
doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (2017–2018),
prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (2018–2019).Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner zarządzający
w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Ekspert do spraw geopolityki
i geostrategii, uczestnik debaty na temat sytuacji strategicznej Europy Środkowo-
Wschodniej, zachodniego Pacyfiku i Eurazji.
Wiceprezes Zarządu UFG

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych,
podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej,
magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
i University of Illinois at Urbana – Champaign Warsaw – Illinois Executive Master of Business
Administration Program, uczestnik studiów doktoranckich na Akademii Finansów w
Warszawie. Od 2000 roku związany z rynkiem ubezpieczeń. Od kilkunastu lat na
stanowiskach menedżerskich w Grupie PZU oraz Uniqa, odpowiedzialny za obsługę szkód i
świadczeń. W latach 2017–2019 Wiceprezes Zarządu GSU Pomoc Górniczy Klub
Ubezpieczonych kierujący pracami Pionu Ubezpieczeń i Programów Lojalnościowych. Od
2005 roku jest uczestnikiem prac Polskiej Izby Ubezpieczeń jako członek Grupy Roboczej PIU
ds. Bezpośredniej Likwidacji Szkód oraz Grupy Roboczej PIU ds. procesów i procedur w
likwidacji szkód komunikacyjnych oraz Członek Komisji ds. Likwidacji Szkód, jak również
Zespołu ds. digitalizacji procesów ubezpieczeniowych. W UFG odpowiada za obszar likwidacji
szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców oraz
szkód zgłaszanych po upadłości zakładu ubezpieczeń, a także za obszar związany z obsługą
klientów.
Profesor na wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 2018-2020 minister spraw zagranicznych RP. Autor publikacji na
tematy międzynarodowe, m.in. „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje”,
„Suwerenność”, „Teorie integracji europejskiej”, „Teorie stosunków międzynarodowych”.
Dyrektor Biura Bancassurance i Programy Partnerstwa Strategicznego, PZU

Agnieszka Gocałek od początku pracy zawodowej jest związana z rynkiem ubezpieczeniowym, pracując zarówno w spółkach życiowych jak i majątkowych.

Od ponad 15 lat odpowiada za obszar bancassurance i affinty w Grupie PZU. Aktywnie pozyskuje partnerów biznesowych, wdraża nowe produkty oraz usługi a także kreuje innowacyjne rozwiązania w obszarach affinity. Jest także odpowiedzialna za koordynację współpracy biznesowej z Bank Pekao SA oraz Alior Bankiem SA.

Od 15 lat aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeniowej na rzecz krzewienia wiedzy ubezpieczeniowej i rozwoju rynku finansowego. Jest przewodniczącą Zespołu Bancassurance i Sprzedaży Affinity - współuczestniczy w tworzeniu rekomendacji dobrych praktyk dla rynku.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora
finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na
University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych. 
Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i
Administracji UW.
W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku
finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych.
23 listopada 2018 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego.
Prezes zarządu BNP Paribas Cardif w Polsce

Doświadczony senior executive w sektorze finansowym (bankowość komercyjna i detaliczna,
consumer finance, ubezpieczenia, finansowanie zakupu samochodów). Karierę rozpoczynał jako
konsultant w firmie doradczej Bain&Company. Od 2000 roku w rolach członka zarządu lub/i prezesa
czołowych instytucji finansowych: Fiat Bank Polska, Santander Consumer Bank, GE International, GE
Money Bank, Bank BPH, gdzie odpowiadał za sprzedaż i marketing bankowości detalicznej oraz
bankowość korporacyjną małych i średnich przedsiębiorstw. Prezes Banku BPH w latach 2016 - 2018.
Brał udział w tworzeniu Fiat Banku w 1998 roku oraz Santander Consumer Banku w 2004 roku.
Odpowiadał za ostateczne połączenie i reorganizację struktur detalicznych Banku BPH i GE Money
podczas fuzji tych banków w 2010 roku. W latach 2015-2016 odpowiadał za wydzielenie Banku BPH
przy sprzedaży części detalicznej i korporacyjnej do Alior Banku.
Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonat golfa i sprzętu motocyklowego.
Dyrektor Generalna Insurance Europe

Michaela Koller pełni funkcję dyrektora generalnego Insurance Europe, europejskiej federacji
zrzeszającej ubezpieczycieli i reasekuratorów. Obecnie zasiada również na stanowisku sekretarza
generalnego Globalnej Federacji Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA). Pracuje w Brukseli od 30
lat. Zanim w lutym 2007 r. dołączyła do Insurance Europe zajmowała stanowiska kierownicze w
różnych bankowych instytucjach branżowych. Michaela Koller była członkinią różnych organizacji
konsumenckich i branżowych oraz grup doradczych powołanych przez Komisję Europejską.
Uczestniczyła również w pracach grup interesariuszy działających przy Europejskim Urzędzie Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), tj. Insurance and Reinsurance
Stakeholder Group (IRSG) i Occupational Pension Stakeholder Group (OPSG). Obecnie jest
wiceprzewodniczącą IRSG przy EIOPA. Regularnie zabiera głos podczas wysłuchań organizowanych
przez instytucje unijne. Michaela Koller pochodzi z Niemiec, gdzie ukończyła studia prawnicze na
Uniwersytecie w Augsburgu.
Polska Izba Ubezpieczeń

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 20 lat związany
z ubezpieczeniami, a od siedmiu lat z PIU. Staż zawodowy zaczął w PZU SA, gdzie brał udział
w tworzeniu nowych narzędzi wspomagających likwidację szkód w ramach jednego z
większych Projektów Nowej Organizacji Likwidacji Szkód. Następnie doświadczenie zdobywał
w wielu firmach ubezpieczeniowych, w tym pracujących w modelu „direct”, głównie w
ubezpieczeniach komunikacyjnych. Pełnił funkcje menadżerskie i eksperckie w strukturach
likwidacji szkód.
Członek Zarządu Grupy ERGO Hestia

Związany z ERGO Hestią od 23 lat. Od 2010 roku zarządza obszarem likwidacji szkód i obsługi
roszczeń, a od 2018 roku odpowiada także za obszar operacji w obsłudze klienta i agenta.
Od 2013 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Likwidacji Szkód Polskiej Izby Ubezpieczeń. 
Kazimierz Majdański jest absolwentem programu Przywództwa Strategicznego Harwardzkiej Szkoły
Biznesu oraz programu Kompetencje Lidera XXI wieku Akademii Koźmińskiego. W 2022 roku został
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.
Prezes Toyota Central Europe

Prezes Toyota Central Europe (TCE, do marca 2022 roku Toyota Motor Poland) i
odpowiada za działalność i rozwój marek Toyota i Lexus w Polsce, Czechach,
Słowacji i na Węgrzech. W 2012 roku został pierwszym w historii Polakiem
zarządzającym polskim oddziałem Toyoty i stoi za sukcesem marki na polskim rynku.
Doktor nauk ekonomicznych. W 2012 roku objął stanowisko prezydenta Toyota Motor
Poland, zostając pierwszym w historii Polakiem zarządzającym polskim oddziałem
Toyoty.

Od 2020 roku Toyota jest najpopularniejszą marką samochodów w Polsce. W tym
samym roku dr Jacek Pawlak otrzymał tytuł CEO of the Year przyznany przez polską
organizację biznesową Executive Club.

We wrześniu 2022 roku prezes Toyoty został laureatem V edycji plebiscytu
BRANDME CEO magazynu Forbes, w którym nagrodzeni zostali najbardziej
autentyczni liderzy biznesu, cechujący się odwagą, transparentnością i realizujących
swoją misję z pasją.
Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Od 27 lat związany z nadzorem nad działalnością ubezpieczeniową.
Pracował w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i
Funduszy Emerytalnych na, gdzie odpowiadał, na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, za
kontrolę zakładów ubezpieczeń a także za bieżący nadzór prawny nad zakładami ubezpieczeń.
Od 2006 r. pracownik Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie sprawował funkcje kierownicze i
eksperckie w zakresie nadzoru licencyjnego, inspekcyjnego oraz off-site nad zakładami ubezpieczeń i
podmiotami rynku kapitałowego.
Od 2021 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń i Monitorowania Ryzyk,
odpowiedzialny za nadzór nad systemem zarządzania zakładów ubezpieczeń i nadzór off-site nad
dystrybucją ubezpieczeń, a od 2022 r. Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i
Dystrybucją Ubezpieczeń.
Brał udział w licznych pracach regulacyjnych na rynku ubezpieczeń, podejmowanych przez Komisje
Nadzoru Finansowego, m.in. w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, ustalania i
wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
radcą prawnym. Uczestnik licznych szkoleń, kursów i seminariów z zakresu ubezpieczeń.
Prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Do 2007 r. był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach
nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP SA. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg SA. Pełnił
również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych.

Był między innymi wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Jest członkiem rady Francuskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie
kierował firmami transportowymi i turystycznymi.
Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).
Od 1998 r. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego.
M. Romanowski i Wspólnicy sp. k.

Profesor tytularny prawa prywatnego. Wykłada prawo cywilne, handlowe i rynków finansowych na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w warszawskiej kancelarii Romanowski i Wspólnicy. W latach 2006-2015 (do jej likwidacji) członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w tym przewodniczący podkomisji ds. prawa spółek, podkomisji ds. prawa przedsiębiorców i podkomisji ds. umowy ubezpieczenia z nominacji prof. dra Z. Radwańskiego. W ramach Komisji odpowiadał m.in. za dostosowania polskiego prawa spółek do prawa UE. Autor stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej w sprawie Planu Komisji Europejskiej wzmocnienia corporate governance w Unii Europejskiej. Twórca stosowanej w praktyce koncepcji organizacji biznesowej grup kapitałowych znanej pod nazwą Kodeks Grupy Kapitałowej, w tym koncepcji funkcjonowania konglomeratów finansowych i holdingów z sektorów regulowanych. Autor ok. 60 opinii Komisji Kodyfikacyjnej n/t projektów reform prawa spółek i prawa umów w UE. Twórca koncepcji dematerializacji akcji w polskim prawie spółek. Ekspert polskiego Sejmu i Senatu, Rady Gospodarczej przy Premierze Tusku, a także KNF. Autor licznych projektów legislacyjnych z zakresu prawa cywilnego, spółek i rynków finansowych. Autor ok. 200 publikacji naukowych, w tym pierwszego w Polsce tzw. Dużego Komentarza do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz pionierskich monografii z prawa spółek i rynku kapitałowego. Redaktor tomów Systemu Prawa Prywatnego z prawa spółek. Jako adwokat prowadzi sprawy polskich sędziów z zakresu ochrony wolności i praw konstytucyjnych przed sądami polskimi i europejskimi, w tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wskazywany w rankingu Dziennika Gazety Prawnej 2013 i 2022 wśród 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce jako jeden z nielicznych, który nie pełni funkcji publicznych, za to że broni wolności przedsiębiorców i wolności sędziów. Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma naukowego Wiadomości Ubezpieczeniowe. O jego prawa do wolności wykonywania zawodu adwokata upominają się międzynarodowe organizacje broniące praw adwokatów.
Wiceprezes Zarządu, TUiR Warta SA / TUnŻ Warta SA

Rafał Stankiewicz od stycznia 2011 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu w TUiR Warta SA.
Jest również wiceprezesem Zarządu TUnŻ Warta SA. Nadzoruje Pion Operacji i Likwidacji
Szkód. Wcześniej, przez 13 lat, związany był z PZU SA. Podczas swojej kariery był
odpowiedzialny za wiele udanych projektów związanych ze wzrostem wydajności i
innowacjami w obsłudze roszczeń. Od 2013 roku jest przewodniczącym Komisji Likwidacji Szkód Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Członek Zarządu, System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK)

Paweł Wajda jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, posiada także wyższe
wykształcenie ekonomiczne, ukończył - summa cum laude - dzienne studia w Szkole Głównej
Handlowej, w której prowadzi zajęcia w ramach różnych programów studiów
podyplomowych. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na kwestii tzw. rynków
regulowanych, w tym w szczególności rynku bankowego, rynku ubezpieczeniowego i rynku
kapitałowego. Paweł posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego,
compliance, jak również w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i
postępowań przed sądami administracyjnymi. W zakresie doświadczeń Pawła Wajdy mieści
się reprezentowanie wiodących instytucji finansowych w postępowaniach prowadzonych
przez takie organy regulacyjne jak KNF, Prezes UOKiK, Rzecznik Finansowy jak również
organy unijne (EBA/ESMA/EIOPA). Paweł Wajda jest autorem ponad 200 publikacji
naukowych, w tym autorem/redaktorem komentarzy do takich ustaw jak ustawa o obrocie
instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo bankowe.
Prezes Zarządu Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert i Dyrektor Obszaru Szkód Detalicznych
Compensa TU S.A., InterRisk TU S.A. i Wiener TU S.A. VIG

Radca prawny, Arbiter Sądu Polubownego przy KNF, członek Komisji Likwidacji Szkód przy Polskiej
Izbie Ubezpieczeń. Zaangażowany w szereg projektów zmierzających do standaryzacji likwidacji szkód
oraz kooperacji rynku na rzecz jego usystematyzowania i rozwoju. Uczestnik, w tym także w
charakterze prelegenta, konferencji i sympozjów branżowych.
W swojej ponad dwudziestoletniej karierze zawodowej pełnił rozmaite funkcje w obszarach likwidacji
szkód, produktu, underwritingu i transformacji pracując na rzecz czołowych grup ubezpieczeniowych:
PZU, Ergo Hestia i Aviva. Od 2019 roku związany z Vienna Insurance Group.
Zastępca Przewodniczącego UKNF

posiada 23-letnie doświadczenie w działalności nadzorczej. W latach 1999-2002 r. pracował w
Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór bieżący nad
zakładami ubezpieczeń oraz za wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie wyceny rezerw. Od 2002
roku zatrudniony w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 2006 r. w Urzędzie
Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie piastował stanowiska kierownicze w obszarze nadzoru nad
sektorem ubezpieczeń. Od 2009 roku Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu
Inspekcji Ubezpieczeniowych. Odpowiadał m.in. za planowanie i realizację kontroli w zakładach
ubezpieczeń, u dystrybutorów ubezpieczeń a także w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych.
Brał m.in. udział w przygotowywaniu wytycznych i rekomendacji nadzorczych oraz w prowadzeniu
procesów przedaplikacyjnych i aplikacyjnych modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń. Od 2020
r. p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie nadzorował sprawy
sektora ubezpieczeń dot. wypłacalności, oceny ryzyka, licencjonowania i autoryzacji oraz inspekcji. W
latach 2014-2020 przedstawiciel UKNF w International Organisation of Pension Supervisors (IOPS).
Od 2021 roku Członek Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Ukończył
studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie obronił pracę dyplomową w zakresie zastosowań matematyki w finansach. Uczestnik licznych
szkoleń, kursów i seminariów z zakresu ubezpieczeń i aktuariatu.
Polska Izba Ubezpieczeń

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zakresu
ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą
ubezpieczeniową związany od piętnastu lat. Pracował m.in. dla Ernst&Young, Accenture i Aviva.
W Polskiej Izbie Ubezpieczeń odpowiedzialny za kwestie związane z ubezpieczeniami na życie,
bancassurance oraz zagadnienia ekonomiczno-finansowe dotyczące działalności zakładów
ubezpieczeń. Posiada szeroką wiedzę na temat biznesowych i prawnych aspektów działalności
zakładów ubezpieczeń. Zaangażowany w szereg prac o charakterze legislacyjnym i regulacyjnym
dotyczących działalności ubezpieczeniowej.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję