partner zarządzająca warszawskim biurem Hogan Lovells

Radca prawny, Partner Zarządzająca warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells. Kieruje Departamentem Instytucji Finansowych, który doradza podmiotem z tego sektora przy transakcjach korporacyjnych i projektach biznesowych zapewniając ich zgodność z wymogami regulacyjnymi. Departament Instytucji Finansowych doradza na rzecz towarzystw ubezpieczeń na życie oraz towarzystw ubezpieczeń majątkowych i osobowych, banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, pośredników oraz innych specjalistów rynków finansowych.
Przed rozpoczęciem praktyki prawniczej w dużych kancelariach, zajmowała stanowisko Wicedyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych a następnie Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów, gdzie była odpowiedzialna za sprawy związane z nadzorem sektora ubezpieczeń, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, opracowywaniem aktów prawnych w dziedzinie ubezpieczeń, nadzorem właścicielskim.
Nieprzerwanie od 2008 r., Beata Balas-Noszczyk jest wyróżniana w Rankingu Kancelarii Prawniczych organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita, jako Lider/Rekomendowany Prawnik w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA wyróżnił ją w 2017 roku tytułem Leading Individual wskazując dodatkowo, że jest „niekwestionowanym liderem” w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce.
prezes Prudential w Polsce
Doświadczony menedżer i postać doskonale znana rynkowi ubezpieczeń, nie tylko
w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również czteroletnie studium ekonomii Uniwersytetu Columbia, prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW, jest także certyfikowanym aktuariuszem.
Odbył wiele szkoleń z finansów, bankowości i ubezpieczeń. Swoją karierę zawodową związał od początku z branżą finansową, rozpoczynając pracę w towarzystwie funduszy inwestycyjnych Pioneer, skąd trafił do TUnŻ PBK. Kolejne szczeble kariery Jarosława Bartkiewicza to TUnŻ Zurich oraz ING Nationale-Nederlanden, w której spędził 9 lat, realizując wiele strategicznych projektów, również poza Polską. W hiszpańskiej spółce grupy ING kierował sprzedażą i marketingiem. Następnie przeszedł do grupy AXA, w której przez kilka lat był prezesem Axa Życie. Od wiosny 2016r. jest prezesem Prudentiala w Polsce.
Prywatnie miłośnik muzyki rockowej, narciarstwa i koszykówki oraz kultury iberyjskiej.
przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Gabriel Bernardino jest odpowiedzialny za kształtowanie strategii działania EIOPA i reprezentuje Urząd w Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Przygotowuje prace Rady Organów Nadzoru EIOPA, a także przewodniczy posiedzeniom Rady Organów Nadzoru i Zarządu EIOPA.
Jest pierwszym przewodniczącym EIOPA,został wybrany na to stanowisko przez Radę Organów Nadzoru Urzędu 10 stycznia 2011 r. Jego nominacja z grona kandydatów wskazanych przez Komisję Europejską została potwierdzona przez Parlament Europejski po wysłuchaniu publicznym, które odbyło się 1 lutego 2011 roku. Gabriel Bernardino rozpoczął swoją pierwszą pięcioletnią kadencję 1 marca 2011 roku. 16 grudnia 2015 r. Parlament Europejski potwierdził jego ponowne mianowanie na drugą pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się w 1 marca 2016 r.
Przed objęciem obecnego stanowiska Gabriel Bernardino piastował funkcję dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Stosunków Instytucjonalnych w Instituto de Seguros de Portugal (ISP). Od czasu rozpoczęcia pracy w ISP w 1989 roku, zajmował tam szereg stanowisk o rosnącym zakresie odpowiedzialności, a także reprezentował CEIOPS, organizację będącą poprzedniczką EIOPA, jako jej przewodniczący w okresie od października 2009 do grudnia 2010 roku.
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju SA

Polski ekonomista i menadżer, specjalizujący się w bankowości, rynku kapitałowym i polityce gospodarczej. Pracował w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności międzynarodowych rynków finansowych. W latach 2001 - 2005 jako pracownik tej uczelni prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Autor szeregu publikacji i artykułów prasowych na temat bankowości, inwestycji, rynku kapitałowego oraz gospodarki.

Pracę rozpoczął w 2000 roku jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Od 2001 roku szef działu analiz, zarządzający funduszami, a następnie Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management oraz w DWS - drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie. Twórca pierwszego w Polsce funduszu małych i średnich spółek DWS TOP25 oraz pierwszego zewnętrznego indeksu na GPW w Warszawie. Zarządzał programami emerytalnymi dla wiodących polskich instytucji finansowych, takich jak Narodowy Bank Polski oraz GPW w Warszawie. Dwukrotnie otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki inwestycyjne funduszy na polskim rynku.

Od sierpnia 2005 do kwietnia 2010 roku współtworzył polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Wiceprezesa spółki inwestycyjnej i doradczej AKJ Capital S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku Dyrektor Zarządzający w PKO Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie.
Od 1 maja 2016 roku Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Posiada szerokie kontakty z międzynarodowymi inwestorami i instytucjami finansowymi oraz rozległe doświadczenie korporacyjne, zdobyte podczas pracy w 18 radach nadzorczych spółek w Polsce i zagranicą, w tym trzech banków, zakładu ubezpieczeń oraz TFI.

Poprzednio Członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie oraz Członek Rady Programowej Go Global. W 2013 roku został uznany za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed 40-stką (wg. magazynu Sukces).
Senior Property & Casualty Solutions Manager w zespole analizy danych Swiss Re

Odpowiada za kontakty z klientami w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), a także nadzoruje opracowywanie nowych propozycji ofertowych. Jest również członkiem zespołu P&C Solutions Innovation, którego zadaniem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. Zanim dołączyła do Swiss Re w 2018 roku, przez 8 lat pracowała jako analityk badawczy zajmujący się ubezpieczeniami i reasekuracją w Europie, a wcześniej jako konsultant strategiczny ds. usług finansowych.

Olivia Brindle uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie polityki, filozofii i ekonomii (PPE) na Uniwersytecie Oxfordzkim oraz tytuł magistra w dziedzinie finansów i zarządzania ryzykiem w London School of Economics. Jest również Certyfikowanym Analitykiem Finansowym (CFA).
hive City Manager Warsaw

Absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Karierę zawodową rozpoczynał w 2011 r. w dziale IT firmy Fujitsu. W kolejnych latach rozwijał się zarządzając zespołem jako Marketing Manager w agencji marketingu sportowego Proton Relations. W 2014 r. dołączył do działu marketingu Ekstraklasy S.A., gdzie odpowiadał za projekty sponsoringowe.
W lutym 2016 r. roku objął stanowisko CEO w PGNiG Ekstraklasa, a do jego obowiązków należało m.in. budowanie profesjonalnych rozgrywek i komercjalizacja praw mediowych
i marketingowych.

Jest współzałożycielem i CMO w Green Energy Solutions, w którym przez ponad 8 lat zarządzał działem technologii OZE oraz Smart City.

Od marca 2019 r. City Manager w firmie hive na Warszawę.

Dumny mieszkaniec Warszawy, który stawia na komfort życia mieszkańców stolicy i rozwój miasta. Uważa, że hive to projekt dla społeczności miasta, który usprawni transport i stanie się wizytówką Warszawy. Miłośnik startup-ów, a w szczególności technologii Smart City i Mobility.
przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.
Jacek Jastrzębski łączył pracę w sektorze bankowym z działalnością akademicko-naukową. Od przeszło dziesięciu lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego, a od ponad pięciu lat jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. W 2017 r. został ujęty w zestawieniu „Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe” – liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej.
W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Rozprawa doktorska oraz habilitacyjna były nagradzane w konkursach miesięcznika „Państwo i Prawo”. Był uczestnikiem, także w charakterze prelegenta lub moderatora, szeregu konferencji krajowych lub międzynarodowych, w tym dotyczących problematyki rynku finansowego.
Z dniem 23 listopada 2018 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
dyrektor departamentu zarządzania danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

W latach 2016–2017 doradca Ministra Cyfryzacji, od 2017 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor departamentu zarządzania danymi w tym samym resorcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji.

W latach 2015–2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer[3]. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej[4], w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”.

W 2017 r. zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Był współodpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Jest przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał go na członka Rady Funduszu Platforma Przemysłu Przyszłości. W 2019 r. zarządzeniem Ministra Cyfryzacji został powołany przewodniczącym Rady współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach ochrony danych. Jest także adiunktem na Politechnice Warszawskiej i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz współautorem komentarza do RODO z 2017 r.
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Służbę w policji rozpoczął w 1997 r. Obecnie, pełniąc funkcję radcy Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego KGP, odpowiedzialny jest za inicjowanie działań z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego o charakterze profilaktycznym i informacyjnym w środkach masowego przekazu. Współdziała z instytucjami naukowymi oraz placówkami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Jest współautorem wielu stanowisk i opinii odnoszących się do rozwiązań prawnych, związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykorzystując zdobytą wiedzę, uczestniczy w pracach zespołów legislacyjnych, komisji i podkomisji parlamentarnych w celu zapewnienia pomocy eksperckiej przedstawicielom resortu spraw wewnętrznych. Poza służbą w policji jest biegłym sądowym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki samochodowej i ruchu drogowego.
dyrektor generalna Insurance Europe

Dyrektor generalna Insurance Europe, europejskiej federacji ubezpieczeń i reasekuracji, a także sekretarz Światowej Federacji Izb Ubezpieczeniowych (GFIA). Michaela Koller była członkiem wielu stowarzyszeń konsumenckich/przemysłowych oraz zespołów doradczych ustanowionych przez Komisję Europejską. Przewodziła ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej grupie Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) podczas pierwszej 2,5-rocznej kadencji. Przez ostatnie dwie kadencje była w EIOPA również członkiem grupy ds. pracowniczych programów emerytalnych. Obecnie jest wiceprzewodniczącą grupy ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej EIOPA i regularnie bierze udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje UE.
autor bloga kurasinski.com

Ex-startupowiec, tech-realista, seryjny pomysłodawca, przedsiębiorca, mówca publiczny, twórca gier i komiksów. Analizuje i komentuje technologię przez pryzmat ekonomii, socjologii i geopolityki. Współtwórca wielu polskich startupów. Mentor w licznych konkursach oraz autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o technologii: kurasinski.com. Prelegent i uczestnik najważniejszych konferencji branżowych w Polsce. Współtwórca najstarszego w Polsce cyklu spotkań dla startupów (Aula Polska) oraz nagród Aulery. Prywatnie ojciec dwóch córek, miłośnik halowej piłki nożnej, komiksów i filmów S-F oraz role-playing games."
doktor socjologii, menedżer, redaktor i publicysta

Był dyrektorem generalnym „Agory” gdy powstawała „Gazeta Wyborcza” i tworzył „Super Express”. Był pomysłodawcą dwóch firm internetowych, SuperMedia i eCard, redaktorem portalu Webnalist.com i doradcą mediów tradycyjnych i internetowych. Jego teksty można przeczytać w euroislam.pl, Onecie, forbes.pl, Gazecie Wyborczej. Jest współautorem bestsellerowego przewodnika „Toskania i Umbria. Przewodnik subiektywny” (2006-2018), pierwszej polskiej książki o sztucznej inteligencji „Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy” (2018) i „Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce” (2019). Mieszka pod Warszawą.
zastępca prezesa Compensa TU SA Vienna Insurance Group
Członek Zarządu Compensa TUnŻ oraz Benefia Ubezpieczenia

Absolwent Politechniki Radomskiej (2001), przemianowanej w 2012 na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Ukończył podyplomowe studia z Rachunkowości Zarządczej na SGH (2003), studia MBA na University Executive Academy w Wiedniu (2016) oraz Minnesota University – Carlson School of Management (2016), a także Leading digital and innovation programme w europejskim instytucie biznesu INSEAD (2017). Posiada 18-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Do Vienna Insurance Group po raz pierwszy dołączył w 2002 roku, poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe Heros połączone z Compensą w 2003, gdzie nadzorował prace departamentów finansów i księgowości. W latach 2004-2013 zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w departamentach finansowych w spółkach Commercial Union oraz Aviva. W 2013 objął stanowisko dyrektora finansowego (CFO) w Omniasig Vienna Insurance Group w Rumunii. Od 2016 roku nadzoruje w spółkach Compensa piony: Zarządzania Ryzykiem, Zarządzania Zmianą, IT, a w spółce majątkowej odpowiada również za obszar likwidacji szkód. Odpowiedzialny za program transformacji cyfrowej spółek Compensa realizowany od 2017 roku w ramach strategii VIG „Agenda 2020”.
prezes PZU Życie SA.

Absolwent Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych.
naczelnik wydziału innowacyjnej i zrównoważonej mobilności, Ministerstwo Infrastruktury

W sektorze transportu od prawie 10 lat. W czasie pracy u polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej była odpowiedzialna za koordynację strategicznych i innowacyjnych projektów, nadzór nad współpracą bilateralną i wielostronną czy udziałem w procesie tworzenia unijnej legislacji. Ma również doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, wdrażanymi przez wielu beneficjentów.
Obecnie, jako naczelnik wydziału innowacyjnej i zrównoważonej mobilności w departamencie strategii transportu w Ministerstwie Infrastruktury, jest odpowiedzialna za koordynację wdrażania polityk europejskich z dziedzin inteligentnych systemów transportowych, mobilności miejskiej, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w transporcie, redukcji negatywnego wpływu transportu na środowisko czy harmonizacji technicznej.
Od 2017 roku Krajowy Koordynator Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Polsce.
wiceprezes i współzałożyciel SiDLY Sp. z o.o.

W SIDLY odpowiedzialny za budowę i egzekucję strategii rozwoju spółki oraz komercjalizację międzynarodową produktów telemedycznych i teleopiekuńczych. Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością w tym dla producentów wyrobów medycznych. Absolwent wydziałów Elektroniki oraz Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Instytucie Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytucie Systemów Elektronicznych Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalista w projektowaniu systemów informacyjno-pomiarowych i telematycznych, projektant algorytmów diagnostycznych. Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością w tym dla producentów wyrobów medycznych. Autor publikacji z zakresu diagnostyki elektronicznej. Stypendysta Rektora Wojskowej Akademii Technicznej oraz laureat wielu konkursów naukowych.
prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Do 2007 r. był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP SA. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg SA. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych.

Był między innymi wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Jest członkiem rady Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi.

Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od 1998 r. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego.
Associate Partner, EY Polska

Associate Partner odpowiedzialny w EY Polska za usługi typu workforce advisory. Od 15 lat doradza polskim i międzynarodowym firmom w zakresie wynagrodzeń, rekrutacji, kompetencji, mobilności pracowników i ich opodatkowania. Od blisko 10 lat pracuje z sektorem finansowym w obszarze regulacji HR typu Solvency, UCITS, CRD. Licencjonowany doradca podatkowy.
wiceprezes zarządu PKO Bank Polski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego oraz dyplom MBA. Z sektorami finansowym i ubezpieczeniowym związany od ponad 25 lat min. w AXA i Cardif BNParibas. W PKO Banku Polskim od 07.2016 roku odpowiada za Obszar Rynku Detalicznego. Pełni tez funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PKO Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A., Wiceprzewodniczącego RN w Bank Pocztowy S.A. oraz Członka RN w PKO Bank Hipoteczny S.A. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Bene Merito MSZ. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.
starszy analityk ds. sektora finansowego, Polityka Insight

Piotr Sobolewski odpowiada za analizę sektora finansowego. Wcześniej był dziennikarzem „Parkietu”, „Rzeczpospolitej” oraz „Bloomberg Businessweek Polska”. Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka za „umiejętne i rzetelne prezentowanie tematyki bankowości, finansów i rynków kapitałowych”. Absolwent kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim.
uczeń II LO im. Stefana Batorego w Warszawie

Twórca Fundacji na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana oraz Konferencji Młodych Liderów – jednego z największych wydarzeń organizowanych wyłącznie przez młodzież w Europie, w ramach którego łączy aktywną młodzież z największymi autorytetami w różnych dziedzinach. Dotychczasowe trzy edycje konferencji zgromadziły ponad 1000 młodych osób z całej Polski oraz takich prelegentów jak prof. Niall Ferguson, Juliusz Machulski, Marcin Iwiński, Kornel Morawiecki, Janusz Gajos, prof. Paweł Buszman, Jan Krzysztof Bielecki, Adam Bodnar, Jarosław Królewski, Konrad Piasecki, Agnieszka Holland, prof. Marek Belka oraz Bogusław Winid. W obszarze akademickim koncentruje się przede wszystkim na historii oraz naukach politycznych, w 2018 roku reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Historycznej w Berlinie.
prezes zarządu PZU SA

Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję członka zarządu Boryszew SA, dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Do stycznia 2016 roku doradca prezesa zarządu PKO Bank Polski SA oraz dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej.
associate partner w zespole ds. rynku ubezpieczeniowego, EY UK

Jason Whyte posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń życiowych i emerytalnych oraz inwestycji detalicznych i bankowości. Pracował w Wielkiej Brytanii, Indiach i Chinach. Specjalizuje się we wspieraniu dostawców w zakresie dostosowywania ich strategii i modeli działania do zmian rynkowych i regulacyjnych.
Ostatnio kierował pracami nad „Pensions in 2030”, globalnym badaniem poświęconym możliwościom zredefiniowania roli systemów emerytalnych w celu poprawy ich wiarygodności, stabilności i zapewnienia wyższej efektywności z perspektywy państw i obywateli.
sędzia Trybunału Stanu

Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym, ubezpieczeniowym i konstytucyjnym. Poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 do 2015 r., od 2015 r. sędzia Trybunału Stanu. W latach 1995-97 Marszałek Sejmu RP i Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, współautor Konstytucji RP. Od 2015 r. pełni również funkcję doradcy zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego, m.in. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”, „Wypadkowość dzieci i młodzieży szkolnej. Aspekt cywilno - prawny i ubezpieczeniowy”, „Wypadki w drodze do pracy i z pracy”, „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo sądowe)”. Artykuły w prasie prawniczej na tematy zadośćuczynienia w razie doznanych obrażeń ciała przez poszkodowanego oraz w razie śmierci poszkodowanego. Autor raportu na temat ustalania zadośćuczynienia z art. 445 § 1 k.c., 446 § 4 k.c., 300 k.p., 46 k.k. i 448 w związku z art. 24 k.c.
Odznaczony Orderem Wielkiego Oficera francuskiej Legii Honorowej oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Uznany za Człowieka Ubezpieczeń 2013.
dziennikarz Radia TOK FM oraz portalu tokfm.pl

Z tematem ruchu drogowego związany od początku kariery zawodowej. Wieloletni producent Magazynu Motoryzacyjnego w Radiu TOK FM. W przeszłości, współpracownik telewizji TVN Turbo. Współtwórca i prowadzący audycję Skołowani – pierwszej radiowej audycji w całości poświęconej ruchowi drogowemu i szeroko rozumianemu transportowi. Autor audycji Zmotoryzowani, w której przedstawiana jest historia transportu i motoryzacji. Autor Przewodników Drogowych o przepisach i kulturze na drodze. Laureat nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii Media Roku. Prywatnie pieszy, rowerzysta, kierowca, uczestnik ruchu drogowego. Szczęśliwie nigdy nie miał wypadku drogowego.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję